Dĩ nhiên, bóng đá là như thế. vì gần đây cậu ấy gặp nhiều khó khăn ở nhà. Chúng tôi là m ột gia đình lớn. Chúng tôi có nghiên cứu cú đá phạt của Messi trước khi chơi với Rico không?Việc này rất khó để nghiên cứu, bởi vì phạt quấy nhiễu sự nghiệp ở đây không biết bao nhiêu người, khó đoán trước được, nhưng tôi đoán rằng Messina có thể chọn một hướng khác, và may mắn thay, tôi đoán,.

Người ta báo cáo rằng FIFA hi vọng thực hiện một quy định mới từ tháng Bảy năm tới để ngăn chặn điệp viên, luật sư, gia đình cầu thủ và đại diện nhận bồi thường quá nhiều trong các giao dịch chuyển nhượng.Điều tôi có thể đảm bảo là tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và mang đến hiệu quả tốt nhất của tôi cho các bạn.Arsenal đã loại bỏ chủ đề bởi một phương pháp rất mạnh mẽ, không phải loại trong bóng bầu dục. trong thư hàng ngày liệt kê các lý do vì sao Arsenal đã làm thế.