Marce nói sự vắng mặt của Ramos không phải là tin tốt cho Real Madrid.

Cộng hòa và guashuai báo cáo từ các tờ báo thể thao hàng ngày rằng nếu họ phải thương lượng thỏa thuận với Barcelona, Manchester City sẽ đề nghị chuyển hàng trăm triệu đô-la (khoảng 85 triệu bảng Anh), ghế B, Gesus và GarciaNhân sự sẽ thay đổi nhân sự, tôi nghĩ Eriksson sẽ đi, cùng với người Đan Mạch, đóng băng cũng nên rời khỏi đội.Mặt khác, thiệt hại tài chính của Tín tướng Madrid khoảng 180 triệu đô đô Euro do tác động của căn cứ kế mới, và Tín đồ Madrid làm giảm bớt tình hình bằng cách bán cầu thủ