Melon Shuai: Không thể đánh bại thật Madrid để đạt được mục đích của Manchester City là giành giải vô địch giải.

Thứ Sáu, buổi họp báo Xi Lian đã bị hủy bỏ, và tương lai của Wilder… đầy những suy đoán.Vào phút thứ tám của ngày khai trương, bộ phận đã bắt đầu đi qua phía bên trái của con đường tới vùng cấm, và đầu trang của Ronaldo bị tiêu hủy từ dòng cuối cùng.Bốn mươi phút đầu, thập giá trái, Paredes phạm vi dài được cứu bởi Ladon