[Tin đồn] GIF: phí B hỗ trợ Marshall đập vỡ mục tiêu, thêm kem lên bánh cho Manchester United (tin trên] GIF: trang điểm B hỗ trợ James để đẩy mục tiêu, Manchester United tiếp tục mở rộng số lượng.

Tuy nhiên, trọng tài vẫn cho Messina thấy thẻ vàng theo luật.Họ nói với tôi rằng, khi biết về quá khứ, kinh nghiệm và dữ liệu của tôi, họ thực sự chú ý đến tôi trong một bộ phận thẩm quyền,Trao đổi