Tôi rất vui được ở trong đội bóng tốt nhất thế giới, và có những người còn lại tốt hơn tôi..

Một số đội Athletics đã mời ông, nhưng cựu quốc tế Italia cuối cùng đã chọn bỏ sự nghiệp của mình.Khi đại diện của tôi nói rằng Crystal Palace quan tâm đến tôi, tôi đã rất hạnh phúcThe 48th phút, Madison midfield gửi thẳng mạng, Barnes lần theo đu quay sau cú bắn thấp, bóng bị Alison tịch thu.