Trò chơi của Sanchez, giấy thông hành gallaridini, bóng chuyền của lautaro, Inter’s 5-1 Samdoria.

Mùa này, hiệu quả chiến đấu toàn diện của Real Madrid đã không được cải thiện, hay thậm chí bị giảm, và viễn cảnh của giải vô địch vẫn không lý tưởng.(Raleigh)Tương lai của Messi ở Barcelona không rõ là gì. nếu anh ta đi, Manchester City là điểm dừng tiếp theo anh ta có thể đi, và ung thư đang mong được chơi với Messi.